Во ПИСИ – за учебната 2018/19 година – резервациите на места, во тек …

Образовни услуги во ПИСИ. Образовен центар ПИСИ, единствен од овој вид во Р.Македонија и пошироко. Постои и активно работи 24 години. Добитник на Св. Климентовата награда на Охрид за 2007 година за резултати постигнати на полето на неформалното и подготвително образование. Формиран со идеја за помош при учењето, прераснат и докажан како водечки за овој дел …

Децата и телевизијата!

Дете и телевизија Разбирливо е колку децата денес сакаат да гледаат телевизија, но родителите се тие кои мораат да ги надгледуваат и до одреден степен да ја ограничат телевизијата. Разбирливо е дека секое дете сака да гледа телевизија, но токму родителите се тие кои може да го надгледуваат и до некоја мера да го ограничат …

Од ПИСИ подарок 146 за 2000-3000 матуранти – МАТЕМАТИКА за матура /збирка решени задачи

[stextbox id=’info’]Образовниот центар ПИСИ, години наназад има издадено корисна литература како за средношколците така за студентите на 1-ва година на некој од факултетите.[/stextbox] Издавањето на оваа литература потекнува од потребата за практични, наменски збирки задачи и/или прирачници-тестовници за одредени испитни категории. Еден од тие прачници представува и МАТЕМАТИКА за полагање на матурата и матурските испити. …

Од ПИСИ – подарок 145 /македонски јазик и литература /Морфологија /Тест 4: / за писмени 4 -та година средно/матура

Во реченицата: Време е за поаѓање. има:   а.         глаголска придавка  д.         глаголска л- форма б.         глаголски прилог      е.         ниту едно од понудените ц.         глаголска именка     ТОЧЕН ОДГОВОР:   Ц         ПОЕНИ:         1   Формата после е:   а.         предлог          д.         модален збор б.         прилог            е.         ниту едно од понудените ц.         и прилог и предлог …

Од ПИСИ – ПОДАРОК бр 141 за околу 12 000 матуранти – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за матуранти прирачник/тестовник, најкористен прирачник во Р.Македонија

  Образовниот центар ПИСИ, години наназад има издадено корисна литература како за средношколците така за студентите на 1-ва година на некој од факултетите. Издавањето на оваа литература потекнува од потребата за практични, наменски збирки задачи и/или прирачници-тестовници за одредени испитни категории. [stextbox id=’custom’]Еден од тие прачници представува и МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за полагање на матурата и …

Корисни информации за пријава на испити за полагање на државна матура

Изборот на матурските испити во многу зависи и од конкурсите за усписи на идните факултети (универзитети). За матурантите (нивните родители) корисни се дел од документите од минати години (кои веројатно ќе бидат исти и за оваа година). Корисни линкови со примери: 1. Пријава за полагање на државна матура 2016 2. Потврда за пријавена државна матура …

Од ПИСИ – подарок 143 – / есеј / „Злосторство и казна“   –  Фјодор М. Достоевски /за писмени, за матурски испити

„Злосторство и казна“   –  Фјодор М. Достоевски   Романот „Злосторство и казна“, според зборовите на многу критичари спаѓа во најзначајните дела на рускиот реализам. Објавен во 1866 година тој не само што е сведоштво за исклучителниот развој и значење на руската литература од периодот на доцниот реализам, туку и сведоштво за интелектуалниот гениј на Достоевски. …

Од ПИСИ – подарок 142 /македонски јазик и литература /Морфологија /Тест 3: / за писмени 4 -та година средно/матура

Траењето на глаголското дејство се искажува со граматичката категорија:   а.         род      д.         вид б.         начин  е.         ниту едно од понудените ц.         лице     ТОЧЕН ОДГОВОР:   Д          ПОЕНИ:         1   Идното време се образува со честичката:   а.         ќе        д.         да б.         нека    е.         ниту едно од понудените ц.         би     ТОЧЕН ОДГОВОР:   …

КОМПЈУТЕРИТЕ ПРИДОНЕСУВААТ ДА СЕ ЗАБОРАВИ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА ПИШУВАЊЕ

КОМПЈУТЕРИТЕ ПРИДОНЕСУВААТ ДА СЕ ЗАБОРАВИ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА ПИШУВАЊЕ Од истражувања што се вршеле во САД за задачи, тестови и есеи што ги прават учениците на компјутер, се дошло до заклучок дека постои голема разлика споредено со резултатите на оние што се пишувани рачно пред неколку години. Оние ученици што имале високи оценки, составувале уште …